Türkiye genelinde yeni eğitim-öğretim dönemi, okul zillerinin çalmasıyla birlikte başladı. Öğrenciler boş sınıfları ve sıraları doldurarak, derslerine başladılar. Ancak bu yılki eğitim döneminde bir dizi önemli değişiklik ve yenilik de beraberinde geldi.

Lisede Sınıfta Kalma Uygulaması Geri Döndü

Belki de en dikkat çeken değişikliklerden biri, lisede sınıfta kalma uygulamasının geri dönmesi oldu. Artık lise öğrencileri yazılı sınavlara tabi tutulacaklar ve ortaokul ile liseler arasında ortak sınavlar yapılacak. İlkokullarda ise sınavlar tamamen kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, ülke genelinde orta öğretimde uygulamalı sınavlar hariç, yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılacak. Aynı sınıftaki tüm şubeler, ilgili derslerde aynı soruları yanıtlamak için eş zamanlı olarak sınava girecekler. Liselerde sınavlar yazılı olacak ve başarı puanı 50 olan öğrenciler sadece 1 dersten başarısız olsalar bile bir üst sınıfa geçebilecekler. Ortalaması 50 olan öğrencilerden 3 dersten başarısız olanlar ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecekler.

Devamsızlık ve Cep Telefonu Yasağı

Devamsızlık konusunda da yeni düzenlemeler getirildi. Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu velisine bildirilecek, gerekirse veli okula çağrılacak. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşmayan öğrenciler başarı puanlarına da bakılarak bir üst sınıfa geçebilecekler.

Bir diğer önemli değişiklik ise cep telefonu yasağı oldu. Artık öğrenciler cep telefonlarıyla derse giremeyecekler ve öğretmenler de sınıfta cep telefonu ile vakit geçiremeyecekler.

İlkokullarda Sınav Kaldırıldı

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda değerlendirme sınavlarının tamamen kaldırıldığı bir diğer yenilik olarak dikkat çekiyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı mesajında Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti ve "2023-2024 eğitim-öğretim yılını eğitimde toplumsal seferberlik dönemi olarak kabul edelim" ifadesini kullandı.

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte getirilen bu yenilikler, eğitim sistemi üzerinde önemli etkiler yaratacak gibi görünüyor.