Konya'nın Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yer alan 5250 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 21 ve 22 numaralı parseller ile 5251 ada 1 numaralı parsel, 5252 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 5253 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 5254 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 5255 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 5256 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 5259 ada 1 numaralı parsel, 5260 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 5261 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 5262 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 5263 ada 1 numaralı parsel, 5264 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 5266 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 5267 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 5271 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 5273 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parseller, ile İstiklal Mahallesi'nde yer alan 5369 ada 2, 4, 7 ve 8 numaralı parsellerde yeni bir düzenleme sağlayan imar planları, Encümenimizin 26/07/2023 tarih ve 2023/980 sayılı kararı ile onaylandı.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince gerçekleştirilen arsa ve arazi düzenlemesi, ilçemizin bu önemli bölgelerinde yeni gelişmelerin kapısını aralamış oldu.

Parselasyon planı ile ilgili özet, ada, dağıtım ve tahsis cetvelleri, Belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde 18/09/2023 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Bu süre içinde planlarla ilgili görüş ve önerilerinizi iletmek için Belediyemiz yetkilileri ile iletişime geçilebilecek.

Saraçoğlu ve İstiklal Mahallelerinde gerçekleşen bu imar planı güncellemeleri, ilçemizin geleceği ve çevresel düzenlemeleri hakkında önemli bir adımı temsil etmektedir. Mahalle sakinleri ve ilgili tüm paydaşlar, bu süreçte aktif katılım göstermeye davet edildi.