Selçuklu Belediyesi, kentin gelişimini ve planlı büyümesini sağlamak amacıyla 3 yeni düzenleme sahası oluşturdu.

Başkan Altay'dan Kaybedilen İlçeye Dev Yatırım: Çumra’ya Atıksu Arıtma Tesisi Başkan Altay'dan Kaybedilen İlçeye Dev Yatırım: Çumra’ya Atıksu Arıtma Tesisi

Sarayköy Mahallesi, M28-B-14-a-1 paftasına isabet eden 43586 ada, 1, 2, 3, 595 ve 596 nolu parsellerde, S.392 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapıldı.

Sille Mahallesi 25-K-1 paftasına isabet eden 15813 ada 5 nolu parsel ve 15814 ada 2 nolu parsel ile Sille Mahallesi 26-K-4 paftasına isabet eden 28522 ada 1 parsel ve 15904 ada 12 nolu parsellerde, S.459 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapıldı.

Yazır Mahallesi 17103 ada 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 nolu parseller, 22800 ada 1 ve 2 nolu parseller, 22809 ada 2 ve 3 nolu parseller ve 0/1 nolu parselde, S.461 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapıldı.

Düzenleme sahalarında bulunan parsellerin yeni durumu, parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Selçuklu Belediyesi'nin 2. katında askıya çıkarıldı. Bu süre içerisinde ilgililer, planlara itiraz edebilecek.

Düzenleme sahalarının oluşturulması ile bu bölgelerde planlı ve sağlıklı bir kentleşmenin sağlanması hedefleniyor.