Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan verilere göre, 2003-2023 yılları arasında Türkiye, kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışında Avrupa'yı geride bıraktı. SAGP (Satın Alma Gücü Paritesi) bazlı yapılan hesaplamalara göre Türkiye, %257'lik artışla birinci sırada yer aldı.

Polonya %242, Rusya %161, Almanya %110, Hollanda %105, Fransa %90, İspanya %88, İngiltere %85 ve İtalya %72'lik artış oranlarıyla Türkiye'yi takip etti.

Bu veriler, Türkiye'nin son 20 yılda ekonomik açıdan önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Ekonomik büyümenin yanı sıra, gelir dağılımında da iyileşme olması, kişi başına GSYİH'deki artışı daha da anlamlı hale getiriyor.

Ölçümlemede Kullanılan Değerler:

  • SAGP (Satın Alma Gücü Paritesi): Farklı ülkelerdeki para birimlerinin satın alma gücünü karşılaştırmak için kullanılan bir yöntemdir.
  • Kişi Başına GSYİH: Bir ülkenin belirli bir zaman diliminde ürettiği tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin, o ülkedeki nüfus sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir.

Uzman Görüşleri:

Ekonomistler, Türkiye'nin kişi başına GSYİH'deki artışının, ülkenin genç nüfusu, coğrafi konumu ve yatırım potansiyeli gibi birçok faktöre bağlı olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, son yıllarda yapılan reformların da ekonomik büyümeye katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

IMF tarafından yayınlanan veriler, Türkiye'nin son 20 yılda ekonomik açıdan önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Kişi başına GSYİH'deki artış, Türkiye'nin Avrupa'da lider konuma yükselmesini sağladı. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.