Credit Suisse ve UBS'nin verilerine göre Türkiye'de servet dağılımı oldukça adaletsiz. Yetişkin nüfusun sahip olduğu servet dağılımına bakıldığında Türkiye'nin halkın büyük bir bölümünün çok az servete sahip olduğu ortaya çıkıyor.

  • %71'inin 10 Bin Dolardan Az Serveti Var: 2022 yılında Türkiye'de halkın %71'inin 10 bin dolardan az serveti bulunuyor. Bu dilimde ikinci sıradaki Sırbistan'da bu oran %40. Almanya'da ise bu oran %10 ile en düşük seviyede.
  • 1 Milyondan Fazla Serveti Olanların Oranı %0,1: 1 milyon dolardan fazla servete sahip yetişkinlerin oranı ise %0,1. 1 milyondan dolardan fazla servete sahip yetişkin oranında İzlanda %21 ile zirvede. Almanya'da yetişkinlerin %3,9'unun 1 milyon dolardan fazla serveti var.

Yetişkin Başına Düşen Servette Türkiye Son Sırada:

Euronews'in derlediği rapora göre yetişkin başına düşen servette ise Türkiye hem ortalama hem de ortanca göstergelerinde açık ara son sırada yer alıyor.

  • Ortalama Servet 16,7 Bin Euro: Türkiye'de yetişkinlerin ortalama serveti 16,7 bin Euro. Hemen üstündeki Bosna-Hersek'te ise servet miktarı 31,9 bin Euro. Zirvede ise 650,7 bin Euro ile İsviçre var.
  • Ortanca Servet 5,2 Bin Euro: Türkiye'de yetişkin başına düşen ortanca servet sadece 5,2 bin Euro. Türkiye'nin hemen üstündeki Sırbistan'da ise bu miktar Türkiye'dekinin tam üç katı: 15,6 bin Euro. Zirvede ise 392,4 bin Euro ile İzlanda var.

Türkiye'de servet dağılımı adaletsizliği Avrupa'da zirvede. Halkın büyük çoğunluğu fakirken, küçük bir kesim büyük bir servete sahip. Yetişkin başına düşen servette ise Türkiye açık ara son sırada.