Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Gelir Dağılımı İstatistikleri" bültenini açıkladı. Buna göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı ise 0,1 puan azalarak yüzde 5,9'a geriledi.

Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren Gini katsayısı da bir önceki yıla göre 0,018 puan artarak 0,433 olarak tahmin edildi. Gini katsayısının 0'a yaklaşması gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaşması ise gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.

TÜİK'in verileri, Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığını gösteriyor. En yüksek gelire sahip grubun payı artarken, en düşük gelire sahip grubun payı azalıyor. Bu durum, gelir dağılımındaki eşitsizliğin artmasına ve yoksulluğun artmasına neden olabilir.