Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Kira Uyuşmazlıklarında Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğuna Karar Verdi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira uyuşmazlıklarının çözümünde görevli mahkemeleri belirleyen önemli bir karara imza attı. Davalı eski ev sahibi, görevli mahkemelerin sulh hukuk mahkemeleri olduğunu savunarak, davayı sulh hukuk mahkemesine taşıma talebinde bulundu. Ancak yerel mahkeme, kira sözleşmesinin sona ermiş olmasını gerekçe göstererek yargılamaya devam etti. Sonuç olarak, yerel mahkeme davalının icra takibine yaptığı itirazı reddetti.

Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin kararına karşı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kanun yararına temyiz isteminde bulundu. Temyiz istemi sonucunda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı kanun yararına bozdu.

Daire kararında, kira uyuşmazlığının kaynağının kira ilişkisi olduğunu belirtti ve bu tür uyuşmazlıkların çözümünün sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına girdiğini vurguladı. Ayrıca, kira sözleşmesinin sona ermesinin uyuşmazlığın niteliğini değiştirmediğine dikkat çekti.

Bu kararla birlikte, kira uyuşmazlıklarının sulh hukuk mahkemelerinde çözüleceği kesinleşmiş oldu.

Kaynak: https://www.haber3.com/emlak/yargitaydan-kira-davalari-icin-emsal-karar-haberi-6153986