Yazar Sahura Yağmur Arıcan’ın kaleme aldığı “Bir gün Mutlaka Döneceğim” adlı romanı Çimke Yayınlarından çıktı. İslam Medeniyeti sonrası işgal edilen Kudüs’ü, öncesinden günümüze doğru kronolojik olarak ele alan eser, okuruna sade bir dille sesleniyor.

Eserle ilgili görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Caner Arabacı, “İnsanî duyguların canlanmasına ihtiyacımız vardır. İşte Sahura Yağmur Arıcan, yıllardır üzerinde titrediği Kudüs konusunu, nazarlara veriyor. Kudüs hasretini, bir sevda sarmalı içinde, bağrı yanık bir Anadolu evladının dile getirmesi ne kadar anlamlıdır. Uğrunda asırlardır çok canın feda edildiği Kudüs için eserler yazma yolunda dökülen terler, şehit kanları kadar değerli ve anlamlıdır. Roman adı gibi; barışın, insanca hayatın, adaletin ‘Bir Gün Mutlaka Döndüğü’ bir Kudüs’ü görmek dileğiyle; Arıcan’ı tebrik ediyor, zevkle okuduğum eserine yenilerini yoldaş etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİNBİR GECE KUDÜS MASALLARI OKUYACAKSINIZ”

Roman diliyle anlatılmış bir Kudüs tarihi ihtiva eden eser, adeta  Roza ve Benjamin’in dilinden bir Kudüs tarihi işliyor. 368 sayfa ve 47 bölümden oluşan eserin dili ise oldukça akıcı. Kudüs tarihini güncelden tarihsel arka plana yaslanmış bir biçimde hemen hemen bütün tarihi gerçeklikle ele alan Yazar Sahura Yağmur Arıcan, işgal altında bulunan Kudüs'ün İslam medeniyeti öncesinden günümüze doğru serüvenine ışık tutuyor. Arıcan eserini, kendi ifadesiyle  “Dertli meddah Hasan Ali Dede’nin dilinden Binbir Gece Kudüs Masalları okuyacaksınız bu romanda” şeklinde tanımlıyor. Gelmiş geçmiş bütün kutsal isimlere değinilen eser, zaman ve mekan imbiğinden geçirilerek büyük bir emeğin ürünü olarak okura zarafetle sunuluyor.

Yazar Sahura Yağmur Arıcan’ın ayrıca “Lamelif” ve “Aşkın Kanatları” isimli iki kitabı daha bulunuyor.