Son yaşanan Niğde ve Hatay'da (6.4) depremlerinden etkilenen, Karapınar'da obruk oluşan Konya'ya kötü haber Profesör Semih Över'den geldi.

Doğma büyüme Hataylı olan Prof. Dr. Över, 7.7 büyüklüğündeki deprem, Sürgü Fayı üzerinde oluşan 7.6 büyüklüğündeki sarsıntı ile 6.4’lük Samandağ depreminden sonra sismik aktivite ve olasılıkları hakkında bilgi verdi.

Hatay başta olmak üzere Adana ve Kahramanmaraş’ın olduğu Doğu Akdeniz havzasındaki fay ve deprem riskini en iyi bilen isimlerin başında İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över geliyor.

“Gerek ilk deprem gerekse büyük artçısı ikinci büyük deprem ve nispeten küçük artçıların dağılımına bakıldığında depremin kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz” diyen Prof. Dr. Över, şu tespitleri sıraladı:

- 7.7 Büyüklüğündeki depremin odak mekanizmasına bakıldığında ilk kırılmanın Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAFZ) güneyinde yer alan Pazarcık segmentinin güney ucu ile Amanos Fayının kuzey ucu arasında meydana geldiği ve kuzey doğuya doğru hareketine devam ettiği anlaşılmıştır.

konya-fay-hatti-harita

- Deprem bölgesinden çekilen hava görüntüleri bunu doğrulayacak açıklıkta. Depremin Pazarcık segmenti üzerinde yaklaşık 7 metrelik bir yer değiştirme gözlenmiştir.

- Hatay’ı etkileyen levha sınır fayı niteliğindeki 3 faydan birisi olan Amanos Fayı üzerinde biriken enerjinin bir kısmı açığa çıkmış oldu.

- Bu fay üzerinde geriye kalan ve açığa çıkmamış olan enerjinin beklenen büyüklükte bir deprem üretme potansiyelinden şimdilik uzak olduğu söylenebilir.

- Son yaşanan Hatay depremiyle fayın Samandağ tarafı kırıldı. Batı tarafı yani Kıbrıs’ın güneyi-güney batısı benzer büyüklükte bir deprem üretecek potansiyelde olduğunu söyleyebiliriz.

konya-fay-hatti

- Hatay’ı etkileyen ve henüz kırılmayan Kızıl Deniz’den itibaren kuzeye doğru Antakya’ya kadar uzanan Ölü Deniz Fayı’nın üzerinde sismik boşluk olduğunu belirtmek gerekir.

- Ceyhan Fayı 1998 yılında 6.2 büyüklüğündeki deprem üretti. Ancak aradan 22 yıl geçti ve fay enerji biriktirmeye devam ediyor.

- Bu fayın dışında güneybatıda Karataş’tan başlayan kuzeydoğuda Osmaniye üzerinden devam eden Karataş-Osmaniye Fayı uzun zamandır büyük bir deprem üretmedi.

- Bu fay üzerindeki devam eden sismik boşluk dikkate alınmalı.