Yasa Teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda Kabul Edildi

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi," TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda onaylandı.

'Rezerv Yapı Alanı' Tanımı Değişiyor

Meclis'e sunulan bu teklifin en tartışmalı maddesi, "rezerv yapı alanı" tanımıyla ilgilidir. Şu ana kadar yürürlükte olan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa'da, "rezerv yapı alanı" şöyle tanımlanıyordu: "Bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ'nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen bakanlıkça belirlenen alanlar."

Yeni Yasa ile Kamulaştırma Yetkisi Genişliyor

Ancak Meclis'e sunulan yeni teklif ile "yeni yerleşim alanı olarak" ifadesi maddeden çıkarılıyor. Buna göre, mevcut yerleşim alanları da "rezerv yapı alanı" ilan edilerek kamulaştırılabilecek. Bu değişiklik, devletin mülkiyet hakkını genişletmesiyle ilgili endişeleri beraberinde getiriyor.

"Rant Yasası" Eleştirileri

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "rezerv yapı alanı" tanımının değiştirilmesiyle, yasanın "rant yasasına" dönüşme ihtimalini dile getiriyor. Zeybek'e göre, yasa ile şehirlerdeki yüksek rant potansiyeli taşıyan alanlar, "rezerv yapı alanı" ilan edilerek kamulaştırılabilecek. Bu durum, bireysel mülkiyet haklarının ihlal edilmesine yol açabilir ve anayasaya aykırılık teşkil edebilir.

Toplumsal Sorunlara Davetiye Çıkarabilir

Zeybek, yasa teklifiyle rezerv yapı alanının kapsamının daha da genişletildiğini ve afetlerin "ekonomik fırsatçılığın" gerekçesi haline geldiğini vurguluyor. Şehir merkezlerinde, bu tanımın yanlış yönetilmesi halinde toplumsal sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

CHP'nin Önergesi Reddedildi

CHP'nin yasa teklifiyle ilgili önergesi, ne yazık ki kabul edilmedi. Bu durum, yasa metnindeki "rezerv yapı alanı" kavramının tartışmasız bir şekilde kabul edilmesiyle sonuçlandı.

Editör: Haber Merkezi