Türkiye'de vergi sistemi, AK Parti hükümetinin öncülüğünde büyük bir değişim ve modernizasyon sürecine giriyor. Yeni vergi reformu ile vergi türlerinin azaltılması, mevzuatın sadeleştirilmesi, ödeme gücüne göre artan oranda vergi mekanizmalarının uygulanması ve elektronik defterlerin geniş kapsamda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi reformunun işverenlerden işçilere, muhasebecilerden tüm toplum kesimlerine kadar geniş bir beklenti yarattığını belirtti. Reformun sosyal adaleti sağlamakla birlikte kamu gelirlerini istikrarlı bir şekilde artırmayı amaçladığını vurguladı.

Reform kapsamında atılacak temel adımlar şu şekilde:

 1. Vergi Tabanının Genişletilmesi ve Türlerin Azaltılması: Yeni sistemde vergi tabanı genişletilecek, türler ise daha az sayıda ve daha anlaşılır bir hale getirilecek.

 2. Güçlendirilmiş Vergi Toplama ve Denetleme: Vergi toplama ve denetleme birimleri güçlendirilecek, veri toplama ve inceleme kapasitesi artırılacak. Gelir ve kurumlar vergisi denetim personeli takviye edilecek.

 3. Vergisel Teşviklerin Gözden Geçirilmesi: Vergisel teşvikler, ekonomik ve sosyal etkileri göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Etkin olmayan teşvikler kademeli olarak kaldırılacak.

 4. Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarının Yaygınlaştırılması: Elektronik defter ve belge uygulamaları geniş kitlelere yaygınlaştırılarak, vergi sistemi daha şeffaf ve etkin hale getirilecek.

 5. Mükellef Haklarının Artırılması: Mükellef haklarına yönelik yasal koruma artacak, vergi ödeme süreçleri daha kolay ve maliyet etkin hale getirilecek.

 6. Öngörülebilirlik ve Stabilite: Vergi sistemi öngörülebilir ve sıkça değişmez bir yapıya kavuşturularak, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı etkileri göz önünde bulundurulacak.

 7. Yeni Vergilendirme Mekanizmaları: Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirme mekanizmaları devreye alınacak, adil ve sürdürülebilir bir vergi sistemi oluşturulacak.

 8. Verimli ve Etkin Vergi Yönetimi: Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkları hızla çözen ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıran adımlar atılacak.

  2026 Yılında Dolar Kurunun 47 TL Olması Bekleniyor 2026 Yılında Dolar Kurunun 47 TL Olması Bekleniyor
 9. Genel ve Sektörel Analizler: Vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapılarak, sürekli iyileştirmeler sağlanacak.

Türkiye'nin vergi sistemi, bu kapsamlı reform ile daha adil, rekabetçi ve modern bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. AK Parti hükümeti, vergi reformuyla hem ekonomik büyümeyi desteklemeyi hem de sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyor.