2024 yılında, Türkiye'de vergiler, harçlar ve cezalar ciddi bir artışla karşı karşıya kalacak. Her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile güncellenen vergi, harç ve ceza miktarları, 2024'te yaklaşık yüzde 60 oranında artırılacak. Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın haberine göre, bu artışlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2022'de yüzde 36,2 olan Yeniden Değerleme Oranı, 2023'te tarihi bir zirveye ulaşarak yüzde 122,93'e çıkmıştı. 2024 için ise bu oran Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) artışına bağlı olarak belirlenecek. Ekim ayındaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE artışı, vergi, harç ve cezalardaki artış oranını belirleyecek. Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa, son on iki ayın ortalaması dikkate alınarak yüzde 58,16'lık bir artış bekleniyor.

Yeniden değerleme oranına göre değişecek vergi, harç ve cezalar arasında şunlar bulunuyor:

 • Emlak Vergisi
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Gelir Vergisi Kanunu tarife dilimleri
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Trafik cezaları
 • Ehliyet ve pasaport harçları
 • Vergi Usul Kanunu cezaları
 • Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları
 • Araç muayene ücretleri

Cumhurbaşkanı'nın Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ve harçlarda Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunsa da, genellikle Yİ-ÜFE artışı doğrultusunda belirlenen oranlar kullanılıyor. Ancak, bazı kalemlerde Cumhurbaşkanının indirim veya artırım yetkisi özel olarak belirlenmiştir. Özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi ise yüzde 80 düzeyindedir. İdari para cezaları başta olmak üzere bazı kalemlerde ise Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.

2024 yılında artacak vergiler, harçlar ve cezaların vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, ekonomik planlamaların bu artışları dikkate alması önemli olacak. Kamuoyu, Yİ-ÜFE artışlarını ve bu oranların nasıl uygulandığını yakından takip edecektir.