Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik istikrarını güçlendirmek ve enflasyonla mücadele etmek için yeni bir Orta Vadeli Program (OVP) açıkladı. Program, önümüzdeki üç yıl boyunca Türkiye'nin ekonomi politikalarını şekillendirecek önemli bir belge olarak dikkat çekiyor.

OVP'ye göre, enflasyonda düşüş 2024 yılında başlayacak ve 2026 yılında yüzde 8.5 gibi düşük bir seviyeye ulaşmayı hedefliyor. Bu süre zarfında enflasyonun 2023 sonunda yüzde 65 seviyesinden başlayarak 2024'te yüzde 33'e, 2025'te yüzde 15.2'ye ve 2026'da yüzde 8.5'e geriletilmesi planlanıyor.

Programın ana hedeflerinden biri, enflasyonla mücadelede "tüketimi dizginlemeyi" sağlamak. Bu doğrultuda, vatandaşların kredi kartı kullanımı uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden düzenlenecek.

OVP, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarını etkin biçimde kullanacağını ve maliye ve gelir politikalarının para politikası ile eşgüdümlü hale getirileceğini belirtiyor. Ayrıca, ekonomik aktivitenin enflasyonist baskı oluşturmayacak şekilde yönlendirilmesi ve tüketim artışlarını önleyici tedbirlerin alınması gibi adımlar da atılacak.

OVP aynı zamanda doların Türk lirasına karşı değerini tahmin ediyor. Buna göre, doların 2026 yılında 47.7 TL olması öngörülüyor.

Kredi kartı kullanımının düzenlenmesi ve dijital Türk Lirası'nın hayata geçirilmesi gibi önlemler, ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımların sadece birkaçını temsil ediyor.

OVP, Türkiye'nin ekonomik geleceği için önemli bir yol haritası sunarken, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar konularında atılacak adımların titizlikle takip edilmesi gerekecek gibi görünüyor.