4 Gün Mesai Kalıcı Hale Geliyor

Birleşik Krallık'ta (BK) 61 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ve dünyanın en kapsamlı 4 gün mesai deneyi olarak nitelendirilen çalışmanın sonuçları açıklandı. Haziran-Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan araştırmaya prestijli Cambridge Üniversitesi, ABD'den Boston Koleji ve Salford Üniversitesi de destek verdi.

Katılımcıların Büyük Çoğunluğu 4 Gün Mesaiyi Destekliyor

Araştırmaya katılan 61 firmadan 54'ü (yüzde 89) 4 gün çalışma düzenini sürdürürken, 31'i (yüzde 51) bunu kalıcı hale getirme kararı aldı. Proje yöneticileri ve CEO'ların yüzde 55'i 4 gün mesai sisteminin firmalarına olumlu yansıdığını söyledi.

Çalışanlarda Verimlilik ve Memnuniyet Artışı

Firmaların yüzde 50'si, 4 gün mesai sisteminin çalışanların işten çıkma oranını azalttığını, yüzde 32'siyse yeni işe alım süreçlerini iyileştirdiğini aktardı. Şirketlerin yüzde 82'si söz konusu mesai düzeninin çalışanların zihinsel sağlığına olumlu yansıdığını bildirdi.

Araştırmanın yazarı Juliet Schor, 6 aylık test sürecinde 4 günlük mesai sisteminden ciddi verim alındığına işaret etti. Boston Koleji'nde çalışan akademisyen şunları söyledi:

Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığıyla iş-yaşam dengesi, 6 ay öncesine göre önemli ölçüde arttı. Tükenmişlik ve yaşam memnuniyetindeki iyileşmeler de devam etti.

Çalışanların yüzde 96'sı 4 günlük mesai düzeninin kişisel yaşamlarına olumlu yansıdığını belirtti. İşte verimliliğinin arttığını söyleyenlerin oranı da yüzde 86 oldu.

Her Şirket için Uygun Değil

Diğer yandan BK'de 190 bin işletmeyi temsil eden ve lobicilik faaliyetleri yürüten Britanya Sanayi Konfederasyonu'ndan Matthew Percival, 4 günlük mesai sisteminin tüm firmalara uygun bir yaklaşım sunmadığına, bazı şirketlerin bunun maliyetini karşılayamayacağına dikkat çekti.

Araştırmaya katılan firmalar ağırlıklı olarak pazarlama ve reklamcılık alanında faaliyet gösterirken, bunlara ek olarak inşaat, imalat, perakende, sağlık ve eğlence sektöründeki firmalar da deneme sürecinde yer aldı.