Alanya Belediyesi, mülkiyetinde bulunan çeşitli taşınmazları kiraya vermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale düzenliyor. Kiraya verilecek taşınmazlar için ihale tarihi, yer ve katılım şartları belirlendi.

Halk Bankası Emeklilere Özel 3.000 TL ParafPara Kampanyası Başlattı Halk Bankası Emeklilere Özel 3.000 TL ParafPara Kampanyası Başlattı

İhale Detayları ve Katılım Koşulları: Belediye tarafından kiraya verilecek taşınmazlar için ihale 17 Ağustos 2023 tarihinde Alanya Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılabilmek için belirli koşullar aranıyor. Gerçek kişilerden istenen belgeler arasında nüfus cüzdanı sureti, ikametgah ilmühaberi, geçici ve cayma tazminatı, sabıka kaydı, istekli adına vekâleten hareket ediliyorsa vekâletname, imza sirküsü, oda kaydı, vergi kaydı ve Alanya Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge bulunuyor.

Tüzel kişilerin katılım koşulları arasında ise yetki belgesi, tebligat için adres beyanı (telefon, faks, elektronik posta adresi), şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı sureti, vekâleten hareket ediliyorsa vekâletname, geçici teminat ve cayma tazminatı, son güncel ticaret sicil gazetesi, yetkilinin imza sirküsü, şirket yetkilisinin sabıka kaydı, oda kaydı, vergi kaydı ve Alanya Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge de ayrıca isteniyor.

Ortak girişim olması durumunda ise gerekli belgelerin noterden onaylanmış ortaklık anlaşması ve diğer belgeler ile sunulması gerekmektedir. Derneklerden ticaret sicil gazetesi ve oda kaydı talep edieceği bildirildi.

Geçici Teminat ve Cayma Tazminatı: Geçici teminat ve cayma tazminatı, mesai saatleri içinde Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatırılacaktır. Cayma tazminatı, kira sözleşmesinin imzalanmasını takiben iade edilecek olup, sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecek.

İhale Komisyonu ve Yetkileri: İhale komisyonunun ihaleyi yapma veya yapmama ve en uygun bedeli tespit etme konusunda serbest olduğu belirtildi.

Başvuru ve Dosya Ücreti: İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen şartları yerine getirerek 16 Ağustos 2023 tarihine kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmalıdır. Ayrıca, ihaleye katılacaklar için dosya ücreti olarak 500,00 TL (KDV dahil) alınıyor.

İhale Detaylarına Ulaşım: İhaleye ait şartname ve diğer evraklar, mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

Alanya Belediyesi, taşınmazlarını kiraya vermek için düzenlediği ihaleyle ilgili detaylı bilgileri duyurdu. Kiraya verilecek taşınmazlar için başvuru ve ihale süreçleri belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgilere Alanya Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

alanya-ihale-satis-kiralama