Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikler, atıl durumdaki boş ofislerin konutlara dönüştürülmesine olanak tanıyan önemli düzenlemeleri içeriyor. Yapılan değişiklikler 13 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme ile "4 kat ve üzeri" konut binalarında uygulanan "kapalı çıkma yapılmama" kuralı "7 kat üzeri" binalar için güncellendi. Bu sayede daha kullanışlı bina projelerinin tasarlanabilmesine imkan sağlanmış oldu. Ayrıca, bina emniyeti için alınan önlemler kapsamında "kapalı çıkma yapılan binalardaki tüm kolonların birbirlerine, her iki yönde kirişlerle bağlanması" kuralı getirildi.

Değişiklikler aynı zamanda düşük katlı binalar için de kat yüksekliklerinde esneklik sağlıyor. Buna göre, 3 katı geçmeyen binalarda kat yükseklikleri 4 metreye kadar çıkarılabilecek. Bu sayede geleneksel yapı anlayışına uygun ve daha ferah mekanlar oluşturulması hedefleniyor.

Covid-19 pandemisinin etkisiyle ofis kullanımlarının azalması ve konut ihtiyacının artması göz önünde bulundurularak, düzenleme kapsamında atıl durumdaki boş ofislerle ilgili de önemli adımlar atıldı. 1 Temmuz 2023'ten önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenip yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni verilmiş olan yapılar için, 1 Temmuz 2024'e kadar parselin tamamında yüzde 30'u geçmeyecek şekilde konut kullanım oranına yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu oran, belediye meclisi kararıyla yüzde 50'ye kadar çıkarılabilecek.

Özellikle Konya gibi şehirlerde, yüksek kira getirisi nedeniyle işyeri olarak kullanılan ancak müşteri bulamayan konutların geleceği, bu yeni düzenlemeye bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor. Yapılan düzenlemelerin hem şehir planlamasına esneklik kazandırması hem de mevcut yapı stoğunun etkin şekilde değerlendirilmesine olanak sağlaması bekleniyor.