Hükümet, çalışma hayatını baştan sona değiştirecek düzenlemeler için işveren ve işçi arasında "zemin yoklamaları" yapıyor. Kıdem tazminatı fonunun kurulmasından, çalışma saatlerinin ve gelir vergisine kadar birçok değişiklik planlanıyor.

Kıdem Tazminatı Fonu Kurulabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışma hayatındaki kanunların birleştirileceği yönündeki açıklamasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, arayışların her ne kadar kamuoyuna çalışma saatleri, iş kanunlarındaki maddelere yönelik yansısa da ana odağın kıdem tazminatı fonu kurulması, esnekleşme dahil geniş kapsamlı bir arayış olduğunu vurguladı.

Esneklik ve Kıdem Tazminatı Gün Sayısında Değişiklik

Süreç içinde işveren kanadı esnekleşme, kıdem tazminatı hesabında gün sayısının düşürülmesi, işçi kanadı ise iş güvencesinin genişletilmesi-etkinleştirilmesi, kıdem tazminatı sisteminin güçlendirilmesi, örgütlenmenin yasayla koruma gücünün artırılmasını talepleriyle ortaya çıktı.

Gelir Vergisi Düzenlemesi

İşçi ve işveren kanadının ortak talebi ise gelir vergisi düzenlemesi olmakla birlikte, hükümet bu talebi yerine getirmedi.

Esnek Çalışma ve Anayasa Değişikliği

Kıdem tazminatı fonu, esnekleşme, çalışma hayatındaki işverenleri kısıtlayan bazı unsurların bir tarafa, bazı işçi haklarının Anayasa'ya taşınması, sendikal örgütlenmeye yönelik kolaylaştırma, çalışma süreleri gibi bazı unsurlarda işçi lehine düzenleme yapılması gibi unsurlar bir tarafa konularak siyasi bir girişim olabileceği vurgulanıyor.

Seçim Sonrası Gündeme Gelebilir

Kıdem tazminatı fonu, seçim sonrasında, özellikle Anayasa değişikliği gündeme getirilirse, bu unsurların ortaya çıkarılabileceği, Anayasa değişikliğinin çok kuvvetle muhtemel referanduma gideceğinden hareketle, kitleleri ikna için işçi lehine düzenlemelerin Anayasa referandumundaki kaldıraç unsurlarından biri olarak kullanılabileceği iddia edildi.