Değerli Konut Vergisi Nedir?

Değerli konut vergisi, emlak vergisinden ayrı bir vergidir. Emlak Vergisi Kanunu içerisinde hüküm altına alınmasına rağmen emlak vergisinden farklı yönleri bulunmaktadır. Değerli konut vergisi, emlak vergisinden farklı olarak vergi değeri belli bir tutarın üzerinde olan konutları vergilendirmeyi amaçlamaktadır.

Hangi Konutlar Değerli Konut Vergisi Kapsamına Girmektedir?

Değerli konut vergisine konu olacak gayrimenkullerin belirlenmesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ya da yetkili değerleme şirketleri tarafından yapılmaktadır. Değerli konut olduğu belirlenen gayrimenkullerin sahiplerine tebligat yapılmakta ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilmektedir.

2023 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 9.967.000 TL üzerinde olanların 2024 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir.

Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir?

Değerli konut vergisi beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden online olarak verilebilir. Beyanname için gerekli belgeler şunlardır:

 • Tapu belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Vergi dairesine kayıt belgesi

Değerli Konut Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yılı takip eden yılın Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenir.

Değerli Konut Vergisi Oranları Nelerdir?

Değerli konut vergisi oranları, konutun değerine göre üç farklı dilime ayrılır:

 • 9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar: 9.967.000 TL'yi aşan kısmı için binde 3
 • 14.952.000 TL ile 19.936.000 TL arasında olanlar: 14.951.000 TL'si için 14.952 TL, fazlası için binde 6
 • 19.936.000 TL'den fazla olanlar: 19.936.000 TL'si için 44.862 TL fazlası için binde 10

paraa

Değerli Konut Vergisinden Kimler Muaf Tutulmaktadır?

 • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar
 • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar
 • Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar
 • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar

Değerli konut vergisi hakkında daha fazla bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Editör: Haber Merkezi