Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 3 Mart 2023’te yürürlüğe giren yasa, 1999 sonrasında işe başlayanların mağduriyetini gideremedi. Bu doğrultuda, Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun, Haydar Altıntaş ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Başkanlığı'na sunulan bir yasa teklifi ile bu kesimin haklarını ele aldı.

Yasa teklifinin gerekçesinde, 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler için yaş şartının kaldırıldığı, ancak sonrasında işe başlayanlar için hala 58-60 yaş ve 7.000 prim günü şartı arandığı belirtildi. Teklifte, 1999-2008 dönemi arasında kademeli geçiş önerisiyle mağduriyetin giderilmesi vurgulandı.

1999'dan önceki dönemde, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl çalışma ve 5.000 gün prim ödeme şartlarıyla emeklilik hakkı elde edilirken, 8 Eylül 1999'dan sonra bu şartlar değişmişti. Yeni yasa ile yaş şartı kaldırılıp kısmen mağduriyet giderilmiş olsa da, 1999 sonrasında işe girenler için hala belirli şartlar aranmaktadır.

Konya Yine Sallanabilir! Bu Tarihlere Dikkat Konya Yine Sallanabilir! Bu Tarihlere Dikkat

EYT'den faydalanıp SGK'ya emeklilik başvurusunda bulunan 100 binden fazla kişinin başvurularının sonuçlandırılmaması da, süregelen bir sorun olarak dikkat çekiyor.

TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifi, 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçişin sağlanarak, emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin taleplerine çözüm olabileceği düşünülüyor.

EYT konusundaki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, teklifin Meclis gündemine alınıp alınmayacağı ve sonrasında alacağı yol merakla beklenmektedir.