Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplamda 5,956 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, alınacak personel pozisyonları şu şekildedir: 400 Psikolog, 3295 Büro Personeli ve 3259 Destek Personeli (Temizlik). Başvurular, adayların 2022 yılı KPSS B grubu sınavlarında elde ettiği puanlara göre değerlendirilecek.

Başvuru Şartları ve Özel Şartlar

Adayların başvuru yapabilmeleri için belirli genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir. Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygunluk, 18 yaşını tamamlama, emeklilik veya malullük aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır.

Özel şartlar ise her bir pozisyon için farklılık göstermektedir. Örneğin, Psikolog pozisyonu için psikoloji bölümünden lisans mezunu olmak gerekmektedir. Büro Personeli pozisyonu için ise ekonomi, işletme, kamu yönetimi gibi alanlardan lisans mezunu olmak gerekmektedir. Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için ise ortaöğretim mezunu olmak yeterli sayılacaktır.

  • Psikolog pozisyonu için: 400 kişi
  • Büro Personeli pozisyonu için: 3295 kişi
  • Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için: 3259 kişi

Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Başvurular, 28 Ağustos 2023 tarihinden başlayıp 01 Eylül 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecektir. Adaylar başvuru sırasında gerekli belgeleri sisteme yüklemekle yükümlüdür. Başvuruların sona ermesinin ardından adayların bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

Değerlendirme aşamasında adayların KPSS puanları esas alınacak ve pozisyonlar için belirlenen sayıda aday, KPSS puanları en yüksek olanlardan başlayarak yerleştirilecektir. Eşit puan durumunda mezuniyet ve doğum tarihine öncelik verilecektir.

Göreve Başlama ve İtiraz Süreçleri

Yerleştirilen adaylar belirlenen süre içerisinde göreve başlayacaklardır. Mücbir sebeplerle göreve başlayamayan adaylar, belgeleri ile mazeretlerinin bitimini takip eden 15 gün içinde göreve başlatılabilecektir.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlarını belirli bir süre içinde iletebilirler. İtirazlar incelenerek sonuçlandırılacak ve adaylara bildirilecektir.

Bu duyuru ile ilgili ayrıntılı bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.