Ankara-Haymana'da, Hazine'ye ait taşınmazların satışı için Açık Teklif Usulü ile ihale düzenleneceği açıklandı. Haymana Milli Emlak Şefliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince, taşınmazların açık teklif usulüyle satışını gerçekleştirecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Geçici teminat bedelinin, Haymana Kaymakamlığı Malmüdürlüğü veznesine veya ilgili banka hesabına yatırılması gerekiyor. Ayrıca, gerçek kişilerin ikametgah ilmuhaberi ve TC kimlik fotokopisi, tüzel kişilerin ise sicil kayıt belgesi ile yetki belgesi gibi belgeleri ihale başlama saatine kadar ilgili komisyon başkanlığına iletmesi zorunlu.

Satılacak taşınmazlar için ödeme koşulları da belirlendi. İhale bedelinin 1/4'ü peşin alınacak, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanarak en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecek.

Hazine taşınmazlarının satış işlemleri sırasında belirlenen oranlarda işlem bedeli alınacak. İşlem bedeli, satış bedeline göre farklılık gösterecek şekilde düzenlendi.

Hazine'ye ait taşınmazların satışı sırasında vergi, resim ve harç gibi yükümlülükler dikkate alınmayacak. Ayrıca, satışı gerçekleşen taşınmazlar, satış tarihini takip eden 5 yıl boyunca emlak vergisine tabi olmayacak.

İhaleye ilişkin tüm detaylar ve şartnameler, ilgili Müdürlüklerde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye posta yoluyla yapılan tekliflerin geçerli olmadığına dikkat çekilirken, tekliflerin ihale başlama saatinden önce ilgili Komisyon Başkanlığı'na ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Yeni Asgari Ücretle İlgili İlk Rakamlar Belli Oldu Yeni Asgari Ücretle İlgili İlk Rakamlar Belli Oldu

Haymana'da yapılacak olan Hazine taşınmazları ihalesiyle ilgili daha fazla bilgi https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. Komisyonun ihaleyi yapma yetkisi olduğu da belirtilen açıklamalar arasında yer aldı.

[TEL: 0312 658 18 29]

Satışa konu olan taşınmazların tam listesi şu şekildedir:

haymana-milli-emlak-satisi