IQ hesaplama için iki kişinin aynı IQ'ya sahip olması, aynı sorulara aynı doğrulukla cevap vermeleri gerekir. Ancak, bir kişinin IQ'sunu doğru bir şekilde ölçmek için profesyonel bir IQ testi yapılması gereklidir.

Aşağıdaki gibi bir formül kullanılarak IQ skoru hesaplanabilir:

iPhone pil (batarya) değişim ücretlerine zam yapıldı! iPhone pil (batarya) değişim ücretlerine zam yapıldı!
  • IQ = (test yaşı / gerçek yaşı) x 100

Bu formül, kişinin test sırasındaki performansını gerçek yaşına oranlayarak IQ skorunu hesaplar. Ancak, yalnızca profesyonel bir IQ testi sonuçları geçerli ve güvenilir olacaktır.

IQ SEVİYELERİ

IQ seviyeleri genellikle aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

  • Zeka geriliği: 70 veya daha az IQ puanı
  • Sınırda zeka: 70-85 IQ puanı aralığı
  • Ortalama zeka: 85-115 IQ puanı aralığı
  • Üstün zeka: 115-130 IQ puanı aralığı
  • Çok üstün zeka: 130 ve üzeri IQ puanı

Bu sınıflandırma, IQ puanlarına göre bir kişinin zeka seviyesini belirlemek için kullanılır. Ancak, tek bir IQ testi sonucu ile bir kişinin zeka seviyesi hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Zeka, farklı becerilerin ve yeteneklerin birleşimi olduğundan, yalnızca bir IQ testi sonucuna dayanarak bir kişinin zeka seviyesi hakkında tam bir değerlendirme yapılamaz.