Isıtma sezonunun başlamasıyla birlikte apartmanlarda yaşanan ısı sorunlarına dair hukuki boyutta önemli bir gelişme ortaya çıktı. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, ferdi kombi kullanan bir kişinin kombiyi kapatması durumunda, diğer kat maliklerinin ısı kaybına ve mağduriyetine neden olduğu tespit edilirse, bu durumda dava açma hakkı bulunuyor.

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Aranıyor olabilirsiniz Bu meslekleri yapanlar dikkat! Aranıyor olabilirsiniz

Kanun, her kat malikinin ortak yer ve tesisleri kullanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Kombiyi kapatan kişi, bu ortak ısı tesisatını kullanmamasıyla diğer kat maliklerine zarar veriyor ve onların ısınma hakkını engelliyor.

Dava açmak isteyen kat malikleri, sulh hukuk mahkemesine başvurarak durumu kanıtlayabilmek için teknik raporlar, diğer sakinlerin şikayetlerini içeren dilekçeler veya tanık beyanları gibi deliller sunabilirler. Mahkeme, kombiyi kapatma eyleminin diğer kat maliklerine verdiği zararı tazmin etme veya kombiyi tekrar açma kararı verebilir.

Uzmanlar, apartmanlarda yaşanan ısıtma sorunlarına dair bu tür hukuki adımların, komşuluk ilişkilerini koruma adına önemli olduğunu vurguluyor. Isınma hakkının herkes için adil bir şekilde kullanılması, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun sağladığı haklar doğrultusunda korunmalıdır.

Isıtma sistemlerinin etkin kullanımı ve komşuluk ilişkilerinin sağlıklı devamı için, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun bu konudaki hükümleri herkesin dikkatle göz önünde bulundurması gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Kat Mülkiyet Kanunu Ne Diyor?

Kat mülkiyeti kanunu 33 madde nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu 33. Madde ise bunun dışında kalan yükümlülükler ve doğan zararlar bakımından düzenleme yapılmıştır. Buradan hareketle, hakkı ihlal edilen kat maliklerinden her biri, yöneticinin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen davranışları nedeniyle dava açabilir.

Kanundaki hükümlere göre ; kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak kaloriferini yakmayan komşu hakkında hakimin müdahalesini isteyebiliyor. Ayrıca kombisini yakan komşu ; diğer komşunun kombisini yakmaması sebebi ile maddi zarar uğradığını ispat eder ise hakim bu zararın tazminine de karar verebiliyor . Örneğin aylık 1.000 TL ısıtma gideri olan bir kişi; komşusunun kombisini yakmaması yüzünden aylık 1.300 TL ödemek zorunda kalmış ise bu zararın tazminini isteyebilir .

Apartman Yönetmeliği göre kalorifer ne zaman yanar?

Merkezi sistem hangi tarihler arası yakılır genel kabul ve alınan kararlar 15 Kasım – 15 Nisan arasıdır.

Boş daire kalorifer yakmak zorunda mı?

Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkması halinde de ısıtma sistemlerinin kapatılması gerekiyor.

Alt komşum doğalgaz yakmıyor ne yapmalıyım?

Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Dürüstlük kuralları gereğince kombisini hiç ya da gereği gibi yakmayan kişi , komşularının daha fazla yakmasına sebep olmakla beraber ; komşuculuk ilişkileri de böyle bir durumdan zarar görmektedir.

Kaloriferi yakmayan komşu nereye şikayet edilir?

Komşunun kombi yakmaması durumunda kişi Sulh Hukuk Mahkamesi üzerinden dava açılabiliyor.

Editör: Haber Merkezi