Meram Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 67 adet bahçeyi açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor.

Konya'da Taksicilerin Park Hoyratlığı: Engelliler ve Yayalar Zor Durumda Konya'da Taksicilerin Park Hoyratlığı: Engelliler ve Yayalar Zor Durumda

İhale 24 Ocak'ta

İhale, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda yapılacak.

Taşınmazların özellikleri

İhalede satışa sunulacak taşınmazların özellikleri şu şekilde:

  • Taşınmazların tapu bilgileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri şartnamede yer almaktadır.
  • Taşınmazların yerleri Meram ilçesinin farklı mahallelerinde bulunmaktadır.
  • Taşınmazların büyüklükleri 100 metrekare ile 2.500 metrekare arasında değişmektedir.

İhaleye katılma şartları

İhaleye katılmak için;

  • Gerçek kişiler için: İkametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, geçici teminat, dilekçe, şartname satın alma belgesi ve Meram Belediyesi'ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge gerekiyor.
  • Tüzel kişiler için: Şirket kuruluş belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, geçici teminat, dilekçe, şartname satın alma belgesi ve Meram Belediyesi'ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge gerekiyor.

İhale detayları için

İhale detayları için Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden bilgi alınabileceği bildirildi.

Satışa sunulan arazilerin tam listesi şu şekilde:

Sıra Mahalle Ada/ Yüzölçümü Niteliği İmar Durumu Muhammen
No Parsel (m²) Bedel (TL)
1 Bayat 38229/2 210,32 Bahçe 1/25000'lik nazım imar planında mevcut konut alanı 210.500,00
2 Yenibahçe 41507/12 1615,6 Tarla 1/25000' lik nazım imar planında tarım ve sulama alanı 2.585.000,00
(Meram Özel Proje Alanı)
3 Yeşildere 122/10 39,86 Kargir Oda 1/25000' lik nazım imar planında mevcut konut alanı 125.000,00
(Kilistra Özel Proje Alanı)
4 Hatunsaray 120/3 1526,3 Arsa Mesken 2 Kat Ayrık 1.375.000,00
(Taks:0.10 Kaks: 0.20)
5 Çarıklar 152/5 644,35 Arsa Mesken 2 Kat Ayrık 903.000,00
(Taks:0.30 Kaks: 0.60)
6 Çarıklar 152/6 1307,4 Arsa Mesken 2 Kat Ayrık 1.896.000,00
(Taks:0.30 Kaks: 0.60)
7 Çarıklar 152/7 1000 Arsa Mesken 2 Kat Ayrık 1.400.000,00
(Taks:0.30 Kaks: 0.60)
8 Çarıklar 152/8 933,17 Arsa Mesken 2 Kat Ayrık 1.307.000,00
(Taks:0.30 Kaks: 0.60)
Editör: Haber Merkezi