Kulu Belediyesi, organik tarımın öne çıktığı Bahadırlı Mahallesi'nde yetiştirilen 58.000 ton organik kimyonun satışı için bir ihale düzenlemeye hazırlanıyor. İhale, 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 11:00'da Kulu Belediyesi Başkanlık odasında Encümen huzurunda Açık Teklif Usulü ile gerçekleşecek.

Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınabilecek olan 50,00 TL karşılığındaki şartnameye göre, ihaleye katılmak isteyenlerin belirtilen evrakları eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir. Başvuru aşamasında istenen evraklar arasında kimlik fotokopisi, şartname bedeli makbuzu, geçici teminat, yerleşim yeri belgesi ve gerekli tüzel kişilik belgeleri bulunmaktadır. Vekâleten ihaleye katılma durumunda ise katılımcının yetkisini gösteren noter tasdikli vekâletname gerekmektedir. Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri istenen evraklar arasında yer almaktadır.

Satışa sunulan organik kimyonun bulunduğu arazi, Bahadırlı Mahallesi'nde 1653 ada 1 nolu parseldir ve toplamda 1791 dekarlık bir alanı kapsamaktadır. İhalede istenen muhammen bedel 7.540.000 TL olarak belirlenmişken, geçici teminat miktarı ise 226.200 TL olarak açıklanmıştır.

Kulu Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapma ve uygun bedeli tespit etme yetkisine sahip olup, bu kapsamda alınacak kararlar ihale sürecinin yönetimini şekillendirecektir. Organik kimyon ihalesi, hem tarımsal üretimi desteklemeyi hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.