Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Nohutla Nadası Bırak" projesi çerçevesinde düzenlenen törenle çiftçilere sertifikalı nohut dağıtımı yapıldı.

Nadasa bırakılan ve atıl durumdaki tarım alanlarının üretime kazandırılması noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019-2023 stratejik planları istikametinde yürütülen "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi"nin alt projesi olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" uygulanmaya başladı.

Tohum dağıtım töreninde konuşma yapan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili İbrahim Töke şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizde hızla artan nüfusumuzun beslenmesinin yanında, tarıma dayalı sanayi kollarımızın hammadde ihtiyacının karşılanması ve tarım ürünleri ihracatının artırılmasının tarımsal üretim artışına bağlı olduğu bir gerçektir. Tarımsal üretimin de en önemli faktörü topraktır. Tarım arazilerinin genişletilmesi çok mümkün olmadığından, tarımsal üretimin arttırılması ancak verimlerin artırılması veya nadasa bırakılan ve ekime uygun atıl arazilerin tarıma kazandırılması, sınırlı kaynakların etkin kullanımı, yeni yöntem ve teknolojiler ile üretimin arttırılması ile mümkün görülmektedir.

Konya olarak tarım alanlarımızın tümü sulanmaya uygun olmadığı gibi sulama suyu potansiyelimiz de sulanması gereken tüm alanlara yetecek düzeyde değildir. Özellikle de son zamanlarda yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle su kaynaklarımızın kullanımı büyük özen gerektirmektedir.

Ülkemizdeki toplam tarım alanlarımızın yaklaşık yüzde 13'lük kısmı nadasa bırakılırken; ilimizdeki tarım alanlarının yaklaşık yüzde 9'u her yıl nadasa bırakılmaktadır.

Nadasa bırakılan ve tarıma elverişli olduğu halde kullanılamayan alanların üretime kazandırılması, üstün verim özelliklerine sahip bölgemize uyumlu sertifikalı çeşitlerin üreticiye ulaştırılması, üretimde dalgalanma gösteren ürünlerin üretiminde üreticilerin teşvik edilmesi, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve korunması Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almakta ve projeler yürütülmektedir.

Gerek coğrafi özellikleri gerekse iklim özellikleri itibariyle zengin bir tarımsal ürün çeşitliliğine sahip olan bölgemizde, ağırlıklı tarımsal ürünü, tahıllar oluşturmakta olup, buğday üretiminin yüzde 9'u, arpa üretiminin yüzde 15'i, dane mısır üretiminin yüzde 19'u ilimizde üretilmektedir. Yine baklagillerden kuru fasulye üretiminin yüzde 12'si İlimiz de üretilmekte ve toplam tarım alanlarının yüzde 1,6'sını nohut ekim alanları oluşturmaktadır.

Ülkemizde tarımı yapılan baklagiller içerisinde önemli bir yeri olan nohut, zengin besin içeriğinin yanı sıra ekstrem hava şartlarına dayanıklı olması, uzun süreli depolamaya uygunluğu, nakliyesinin kolaylığı, kullanım alanının önemli ölçüde çeşitlenmesi, nadas alanlarının daraltılmasındaki etkinliği, toprak ıslahında ideal bir münavebe bitkisi oluşuyla ön plana çıkmaktadır.

2023 yılında da nohut üretimimizi arttırmak ve nadasa bırakılan ve tarıma elverişli olduğu halde kullanılamayan alanların üretime kazandırılması amacıyla “Nohutla Nadası Bırak" projemiz hayata geçirilmiş olup, bu kapsamda yaklaşık 162 ton sertifikalı nohut tohumu Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Kadınhanı, Meram, Taşkent, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerimizde çiftçilerimizle buluşturulacaktır.

120'si kadın çiftçi olmak üzere toplamda 500 çiftçimize ulaştırılacak olan 162 ton nohut tohumunun  toprakla buluşturulması sonucu 12 bin 900 dekar nadas tarım alanı tarıma kazandırılacak, hem üreticilerimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır."