Konya-Türkiye'nin önemli sanayi ve tarım merkezlerinden biri olan Konya'da, 2023 yılı Temmuz ayına ait ihracat ve ithalat verileri TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yayınlanan verilere göre, Konya'nın ihracatında %24,8'lik bir artış yaşanırken, ithalat tarafında ise %22,9'luk bir yükseliş kaydedildi. Şehirdeki büyük sanayi tesisleri ve tarım üretimi, ticaret dengesinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor.

2023 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında Konya'nın ihracat rakamları aylık bazda şu şekilde gerçekleşti:

 • Ocak: 250.058.000 $
 • Şubat: 241.048.000 $
 • Mart: 306.954.000 $
 • Nisan: 251.106.000 $
 • Mayıs: 272.473.000 $
 • Haziran: 268.598.000 $
 • Temmuz: 304.034.000 $

Toplamda 1.894.271.000 $ olarak kaydedilen ihracat, şehir ekonomisinin canlılığını yansıtmakla birlikte, geçmiş dönemlere kıyasla ivme kaybı yaşandığı görüldü.

konya-ihracat-rakamlari-2023

Konya İhracat Rakamları-2023

Konya'da faaliyet gösteren büyük sanayi tesislerinin ve tarım ürünlerinin uluslararası pazarda önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Ancak 2022 yılında ulaşılan toplam 3.299.519.000 $'lık ihracat rakamlarına göre, 2023 yılında yaşanan artışın geçmiş yıllara kıyasla daha düşük bir hızda gerçekleştiği gözlendi.

2022 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında Konya'nın ihracat rakamları aylık bazda şu şekilde gerçekleşmişti:

 • Ocak: 215.530.000 $
 • Şubat: 271.223.000 $
 • Mart: 296.251.000 $
 • Nisan: 319.151.000 $
 • Mayıs: 239.926.000 $
 • Haziran: 279.339.000 $
 • Temmuz: 243.605.000 $

konya-ihracat-rakamlari-2022

Konya İhracat Rakamları-2022

Konya'nın 2023 yılına ait ihracat verileriyle ilgili yapılan değerlendirmelere göre, şehirdeki büyük sanayi tesislerinin rekabet gücünü artırmak, yeni pazarlara açılmak ve ihracatı çeşitlendirmek adına atılacak adımların önemi bir kez daha vurgulandı. Tarım ürünleri ve sanayi ürünleri alanında faaliyet gösteren işletmelerin uluslararası pazardaki rekabetçiliğini sürdürebilmesi için stratejik planlamaların gerekliliği dile getirildi.