Devlet kurumlarının kiralama ve satış ihaleleri yeni yıla da hızlı girdi. Kaynak üretmede önemli rolü olan kiralama işlemlerine bir yenisi de Sarayönü Belediyesi'nden geldi.

Sarayönü Belediyesi, ilçenin 4 mahalle bulunan taşınnmazlarını kiraya vereceğini duyurdu. Buna göre toplam 6 taşınmazın kiraya verileceği bildirildi.

31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ihaleye teklif vermek isteyenler için şartlar belirlendi.

A-Gerçek kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi(2024 yılı) ,Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
d- Sarayönü Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

B-Tüzel kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe,
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Noterden olaylı imza sirküsü
d- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü
e- Sarayönü Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

Kiraya verilecek mülkler şu şekilde:

sarayonu-kiralik-tasinmazlar