Ankara Polatlı Tarım İşletmesi, 2,700 baş reforme koyunun satışı için açık artırma usulüyle bir ihale düzenleyeceğini duyurdu. Bu özel satış, 1.000 Baş Reforme Merinos Koyun, 400 Baş Reforme Polatlı Koyun, 300 Baş Reforme Polatlı Dişi Kuzu ve 1.000 Baş Reforme Merinos Dişi Kuzu olmak üzere toplamda 13 parti halinde gerçekleşecek.

İhale, 07 Eylül 2023 tarihinde saat 14:00'te Polatlı Tarım İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecek. Ancak, iştirak olmadığı veya verilen tekliflerin uygun görülmediği durumda, ihale aynı yer ve saatte 14 Eylül 2023 tarihinde tekrar edilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, adres beyanı belgesi, geçici teminat ve gerekli yetki belgeleri veya imza sirküleri gibi belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat, ihale tutarının %10'u olarak belirlenmiştir ve İşletme T.C. Ziraat Bankası Polatlı Şubesi'nde belirtilen hesaba yatırılması isteniyor.

Bu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilecek.

İhaleye ilgi duyanlar, ihaleye ait şartnameyi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi olan tigem.gov.tr adresinde veya Polatlı Tarım İşletmesi'nde inceleyebilecek.

ankara-polatli-koyun-satisi-liste

Detaylı bilgi ve başvuru için Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz:

  • Adres: Yunak Yolu 54.Km, Polatlı/ANKARA
  • Telefon: 0312 632 20 20-21
  • Faks: 0312 632 20 25
  • E-posta: [email protected]

Bu kapsamlı ihale, çiftçiler ve hayvancılık işiyle uğraşanlar için önemli bir fırsat olarak görünüyor.