Ankara'nın Sincan İlçesi'nde bulunan Sincan Belediyesi, 114 adet taşınmazın satışını gerçekleştireceği bir ihale düzenleyecek. Yenihisar ve Tandoğan Mahalleleri'nde bulunan toplam 97.398,84 metrekare yüzölçümüne sahip 114 parsel, kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilecek. Taşınmazlarla ilgilenen isteklilerin tekliflerini en geç 25 Ağustos 2023 tarihine kadar saat 17:00'ye kadar Sincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Değerleme konusu taşınmazlar incelendiğinde, taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre düzenlendiği ve bazı alanların konut alanı olarak kullanımına müsaade edildiği belirtildi.

İhale tarihi, saat ve yeri olarak 28 Ağustos 2023 ile 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Zeki Uğur Caddesi No:7, 2. Kat Meclis Toplantı Salonu'nda düzenleneceği ifade edildi. Tekliflerin aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne en geç 25 Ağustos 2023 tarihine kadar saat 17:00'ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin belirtilen tarih ve saatlere kadar gerekli belgeleri hazırlayarak sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında kanuni ikametgâh belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi, vekâletnameler, nüfus cüzdanı fotokopisi, geçici teminat belgesi gibi evraklar bulunmaktadır.

İhale şartname ve ekleri, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Zeki Uğur Caddesi No:7 adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden 2000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleyle ilgili olarak Sincan Belediye Encümeni'nin uygun bedeli tespit etme yetkisinin olduğu da belirtilirken, ihaleye katılanların şartnameleri kabul etmiş sayılacağı vurgulandı.

Yeni Asgari Ücretle İlgili İlk Rakamlar Belli Oldu Yeni Asgari Ücretle İlgili İlk Rakamlar Belli Oldu

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN TAM LİSTESİ

Sıra Mahalle Ada/Parsel
Alan Muhammen Bedel
(m²) (TL)
1 Yenihisar 1021/10 840 1.034.109,72TL
2 Yenihisar 1021/11 765 941.778,50TL
3 Yenihisar 1021/12 968 1.191.688,34TL
4 Yenihisar 1021/13 1.120,00 1.378.812,96TL
5 Yenihisar 1022/1 18.115,00 20.177.157,26TL
6 Yenihisar 1350/3 602 705.820,92TL
7 Yenihisar 1350/4 600 703.476,00TL
8 Yenihisar 1350/15 629 737.477,34TL
9 Yenihisar 1350/16 600 703.476,00TL
10 Yenihisar 1350/17 600 703.476,00TL
11 Yenihisar 1350/18 600 703.476,00TL
12 Yenihisar 1350/19 600 703.476,00TL
13 Yenihisar 1350/20 678 794.927,88TL
14 Yenihisar 1350/21 600 703.476,00TL
15 Yenihisar 1350/22 601 704.648,46TL
16 Yenihisar 1350/23 601 704.648,46TL
17 Yenihisar 1343/1 683 1.361.343,31TL
18 Yenihisar 1343/2 600 1.090.387,80TL
19 Yenihisar 1343/3 600 1.090.387,80TL
20 Yenihisar 1343/4 600 1.055.214,00TL
21 Yenihisar 1343/5 600 1.055.214,00TL
22 Yenihisar 1343/6 600 1.090.387,80TL
23 Yenihisar 1343/7 679 1.393.175,60TL
24 Yenihisar 1343/8 892 1.830.210,06TL
25 Yenihisar 1343/9 600 1.055.214,00TL
26 Yenihisar 1343/10 600 1.055.214,00TL
27 Yenihisar 1343/11 600 1.090.387,80TL
28 Yenihisar 1343/12 600 1.090.387,80TL
29 Yenihisar 1343/13 600 1.090.387,80TL
30 Yenihisar 1343/14 684 1.363.336,49TL
31 Yenihisar 1345/1 602 1.199.895,56TL
32 Yenihisar 1345/2 613 1.221.820,57TL
33 Yenihisar 1345/3 600 1.090.387,80TL
34 Yenihisar 1345/4 600 1.090.387,80TL
35 Yenihisar 1345/5 600 1.090.387,80TL
36 Yenihisar 1345/6 612 1.112.195,56TL
37 Yenihisar 1345/7 865 1.571.975,75TL
38 Yenihisar 1345/8 708 1.286.657,60TL
39 Yenihisar 1345/9 599 1.229.031,20TL
40 Yenihisar 1345/13 617 1.121.282,12TL
41 Yenihisar 1345/14 600 1.090.387,80TL
42 Yenihisar 1345/15 612 1.112.195,56TL
43 Yenihisar 1345/16 600 1.090.387,80TL
44 Yenihisar 1345/17 600 1.090.387,80TL
45 Yenihisar 1345/18 600 1.090.387,80TL
46 Yenihisar 1345/19 600 1.090.387,80TL
47 Yenihisar 1345/21 607 1.103.108,99TL
48 Yenihisar 1345/22 604 1.062.248,76TL
49 Yenihisar 1345/23 635 1.265.670,57TL
50 Yenihisar 1346/1 602 1.129.313,47TL
51 Yenihisar 1346/2 602 1.199.895,56TL
52 Yenihisar 1346/3 600 1.090.387,80TL
53 Yenihisar 1346/4 603 1.095.839,74TL
54 Yenihisar 1346/7 601 1.092.205,11TL
55 Yenihisar 1346/8 601 1.056.972,69TL
56 Yenihisar 1346/9 619 1.270.067,30TL
57 Yenihisar 1346/10 706 1.407.186,49TL
58 Yenihisar 1346/11 601 1.092.205,11TL
59 Yenihisar 1346/12 601 1.092.205,11TL
60 Yenihisar 1346/13 659 1.197.609,27TL
61 Yenihisar 1346/14 678 1.232.138,21TL
62 Yenihisar 1346/15 758 1.377.523,25TL
63 Yenihisar 1346/16 600 1.090.387,80TL
64 Yenihisar 1346/17 600 1.090.387,80TL
65 Yenihisar 1346/19 605 1.099.474,37TL
66 Yenihisar 1346/20 607 1.103.108,99TL
67 Yenihisar 1347/1 713 1.421.138,77TL
68 Yenihisar 1347/2 697 1.389.247,85TL
69 Yenihisar 1347/3 600 1.090.387,80TL
70 Yenihisar 1347/4 600 1.090.387,80TL
71 Yenihisar 1348/9 600 1.231.083,00TL
72 Yenihisar 1348/10 701 1.397.220,58TL
73 Yenihisar 1348/11 600 1.090.387,80TL
74 Yenihisar 1348/12 600 1.090.387,80TL
75 Yenihisar 1348/13 600 1.090.387,80TL
76 Yenihisar 1348/17 600 1.125.561,60TL
77 Yenihisar 1348/18 655 1.228.738,08TL
78 Yenihisar 1348/19 600 1.090.387,80TL
79 Yenihisar 1348/20 600 1.195.909,20TL
80 Yenihisar 1348/21 612 1.148.072,83TL
81 Yenihisar 1348/22 600 1.125.561,60TL
82 Yenihisar 1348/23 600 1.125.561,60TL
83 Yenihisar 1348/24 600 1.125.561,60TL
84 Yenihisar 1349/1 606 1.243.393,83TL
85 Yenihisar 1349/2 600 1.195.909,20TL
86 Yenihisar 1349/3 601 1.092.205,11TL
87 Yenihisar 1349/4 600 1.090.387,80TL
88 Yenihisar 1349/5 611 1.110.378,24TL
89 Yenihisar 1349/6 717 1.303.013,42TL
90 Yenihisar 1349/7 851 1.546.533,36TL
91 Yenihisar 1349/8 627 1.139.455,25TL
92 Yenihisar 1349/9 610 1.108.560,93TL
93 Yenihisar 1349/10 601 1.092.205,11TL
94 Yenihisar 1349/11 600 1.090.387,80TL
95 Yenihisar 1349/12 600 1.090.387,80TL
96 Yenihisar 1349/13 600 1.195.909,20TL
97 Yenihisar 1349/14 709 1.413.166,04TL
98 Yenihisar 1349/15 600 1.125.561,60TL
99 Yenihisar 1349/16 600 1.125.561,60TL
100 Yenihisar 1349/17 600 1.125.561,60TL
101 Yenihisar 1349/18 600 1.125.561,60TL
102 Yenihisar 1349/19 600 1.125.561,60TL
103 Yenihisar 1349/20 721 1.352.549,86TL
104 Yenihisar 1349/21 743 1.393.820,45TL
105 Yenihisar 1349/22 1.037,00 1.945.345,63TL
106 Yenihisar 1349/23 1.084,00 2.033.514,62TL
107 Yenihisar 1349/24 734 1.376.937,02TL
108 Yenihisar 1349/25 608 1.140.569,09TL
109 Yenihisar 102478/1 1.720,00 5.041.578,00TL
110 Yenihisar 102478/2 1.928,00 5.086.131,48TL
111 Yenihisar 102478/3 1.928,00 5.086.131,48TL
112 Yenihisar 102478/4 1.928,00 4.973.106,34TL
113 Yenihisar 102478/5 1.241,42 3.202.133,65TL
114 Yenihisar 102478/6 1.241,42 3.202.133,65TL