Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk evliliklerini Kuran'a uygun olduğunu savunarak tepki çekti. Yıldız, "Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre Yıldız, Talak Suresi'nin 4. ayetini gerekçe göstererek, "Küçük çocukların da evlenebileceklerine dair hüküm Talak Suresi'nin 4. ayetidir. Aybaşı olmamışlar üç ay beklesin diyor. Kim aybaşı olmaz? Çocuk yaştakiler. Demek ki Kuran, çocukların aybaşı olmadan önce nikâhlanabileceklerini de kabul ediyor" dedi.

Yıldız'ın ifadeleri, İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz'den tepki aldı. Filiz, "Bu apaçık sapkınlıktır. Bu asılsız iddialar laik hukuka ve Türk toplumunun kültürel değerlerine meydan okumaktır" dedi.

Filiz, Yıldız'ın ifadelerini şu sözlerle eleştirdi:

"Çocuklarla ergenlikten önce bile evlenilebileceğini öne sürmek, en başta çocuklara yönelik cinsel taciz ve saldırganlığı meşrulaştırmaktır. Ayrıca nikâh ve evlilik, İslamda teşvik edilmiş olsa dahi ne Kuran'a inanıp inanmamakla ilgilidir ne de şeriatın bir gereğidir. Çocuk evlilliğini savunmak Kuran'a ve İslama iman etmekle bir tutulamaz."

Filiz, "Ayetleri çarpıtıp çocukların istismarına yol açacak çağdışı anlayışlara dini kılıf bularak şeriat despotizmini yanlış dinsel çıkarımlarla meşrulaştırmak laik Cumhuriyet birikimine vurulacak en büyük darbedir" ifadelerini kullandı.

İslam'da evlilik yaşı tartışması

İslam'da evlilik için herhangi bir kesin yaş sınırı yoktur. Ancak, İslam hukukunda evlilik için belirli bir olgunluk şartı aranmaktadır. Bu olgunluk, bedensel ve ruhsal gelişim olarak iki yönden değerlendirilmektedir.

Bedensel olgunluk, kızlarda genellikle hayız görme ile gerçekleşir. Bu nedenle, kızların evlilik için en az hayız görme yaşını beklemeleri gerektiği kabul edilir. Hayız görme yaşı, kızdan kıza değişebileceği için kesin bir yaş sınırı belirlenememiştir. Ancak, genel olarak 9-15 yaş arası olarak kabul edilmektedir.

Ruhsal olgunluk ise, kişinin kendi kararlarını verebilmesi ve evlilik sorumluluğunu üstlenebilmesi anlamına gelir. Bu olgunluk, kişinin fiziksel gelişimine paralel olarak ilerler. Ancak, her bireyin ruhsal gelişimi farklı olduğu için, bu konuda kesin bir yaş sınırı belirlemek mümkün değildir.

Bu nedenle, İslam hukukunda kızların evlilik için en az hayız görme yaşını beklemeleri gerektiği kabul edilmekle birlikte, ruhsal olgunluğu da dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

İslam'da evlilik için yaş sınırı ile ilgili bazı ayetler şunlardır:

  • Nisa Suresi, 24. Ayet: "Ey inananlar! Yetimlerin mallarını haksız yere yemeyin. Ancak, onu olgunluğa erinceye kadar, onların mallarını en güzel bir şekilde geri verin. Eğer onları aciz bulursanız, veliye razı olacağı bir şekilde onlardan yararlanın. Allah, rüşvetçileri ve günahkarları sevmez."

Bu ayette, yetimlerin mallarının ancak olgunluğa eriştiğinde kendilerine verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu durum, kızların evlilik için en az hayız görme yaşını beklemeleri gerektiği şeklinde yorumlanmıştır.

  • Nur Suresi, 33. Ayet: "Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelip, Allah'a karşı samimiyetlerine dair yemin ederlerse, onlara nikahlarını ver. Onların velilerinden izin istemene gerek yok. Onları Allah'ın emriyle nikahla ve onlara mehirlerini ver. Evlenmiş kadınlar ise, Allah'ın emriyle başkalarına nikahlanmadıkça kocalarından izin istemezler."

Bu ayette, mümin kadınların kendi rızalarıyla evlenebilecekleri belirtilmektedir. Bu durum, kızların evlilik için kendi rızalarını da ifade etmeleri gerektiği şeklinde yorumlanmıştır.

Günümüzde, birçok İslam ülkesinde evlilik için 18 yaş sınırı getirilmiştir. Bu sınır, kızların fiziksel ve ruhsal gelişimini göz önünde bulundurarak belirlenmiştir.