Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin ekonomik zorluklara rağmen 2023 yılında 255,8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak, yaşanan depremler ve Avrupa'daki resesyonun Türk ihracatını olumsuz etkilediğini ifade eden Gültepe, sektörler arasında emek yoğun ve maliyetleri yüksek olanların ekside kaldığını, teknoloji ve katma değeri yüksek sektörlerin ise pozitif bir performans sergilediğini açıkladı.

Özellikle Avrupa pazarındaki daralmanın etkisiyle fiyat rekabetinin sağlanamadığını belirten Gültepe, Türkiye'nin pahalı olması nedeniyle alıcıların başka ülkelere yöneldiğini ve bu ülkelerin fiyatlarını düşürerek rekabet avantajı elde ettiğini dile getirdi. Ancak, Gültepe, 2024 yılının ikinci yarısından sonra beklentilerin pozitif yönde olabileceğini ifade etti.

Gültepe ayrıca, 2023 yılında Türk ihracatçılarının ucuz krediye ulaştığını ancak yeterli düzeyde finansman sağlayamadıklarını belirtti. Para politikasının ihracatla aynı yönde hareket etmesi halinde, ihracatın daha yüksek bir artış gösterebileceğini söyleyen Gültepe, girdi maliyetlerindeki artışın ve düşük kredi erişiminin rekabet gücünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

2024 yılı için 402 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı, özellikle rekabet konusunda girdi maliyetleriyle döviz kuru arasındaki dengeyi vurguladı. Gültepe, yıllık üretim maliyetlerindeki artışın yüzde 45 civarında olduğunu belirterek, dolar kurunun da aynı oranda artması gerektiğini ifade etti. Bu durumun ihracatçıları ithalat yapmaya zorlayabileceğine dikkat çeken Gültepe, kur politikasının dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için önemli olanın, para politikasında denge sağlamak olduğunu belirten Gültepe, ihracatçıların uygun finansmana erişim sağlamalarının ve rekabet güçlerini artırmalarının önemine vurgu yaptı.