Hem küçük üreticinin korunması hem de tüketicinin sağlıklı beslenmesi için bozulan gıdaya geri ödemeye ilişkin yasa teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti'ni sunduğu yeni yasa teklifine göre; 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresini belirlenecek.

Peki, neler değişecek?

1- Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında olacak.

2- Bu sürenin dışında olan gıdalar için süre 60 günle sınırlanacak. Toptancı hallerinde 12 yıllık tahsis süresi bulunanların kiracılık hakkı 18 yıla çıkartılacak.

3- Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler küçük üreticiyi koruyacak şekilde yeniden ele alınıyor.

Yeni sistem nasıl olacak?

Taraflardan birinin, diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak değerlendirilecek.

Yöneticiler, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.

Serbest bölgelerde, bölge içi doğalgaz şebekesini işletici şirketler yapacak. Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri ise askıya alınabilecek.