KONYA-ÖZEL HABER-Türkiye, enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve yerli enerji kaynaklarına dayalı üretimi artırmak amacıyla petrol arama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), farklı illerde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı alarak adımlarını ileriye taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bu karar, Türkiye'nin enerji potansiyelini artırma çabalarını yansıtıyor.

TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerindeki 5 sahası için verilen 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı, ülkenin enerji üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Yapılan çalışmalarla enerji arzının güvenliği sağlanırken, yerli enerji kaynaklarının daha verimli kullanımı amaçlanıyor.

Özellikle Şırnak Gabar Bölgesi'nde elde edilen sonuçlar ise büyük bir başarıyı gözler önüne seriyor. Şırnak'taki Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında gerçekleştirilen yeni kuyu açma faaliyetleri sayesinde, Şırnak Gabar Bölgesi'nde günlük 16 bin 188 varil petrol üretilerek ülke tarihinin yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

Terörden temizlenen bölgelerdeki petrol rezervlerinin ardı ardına keşfedilmesi, Türkiye'nin enerji potansiyelini artırma çalışmalarını daha da genişletti. Gabar ve Cudi bölgeleri yakınlarında yer alan ve 'Petrol Denizi' olarak adlandırılan Kato Dağı'nda, zengin petrol yataklarının varlığı tespit edildi. TPAO'nun bu bölgelerdeki arama çalışmalarına start vermesiyle birlikte, enerji bağımsızlığı hedefine daha da yaklaşıldı. TPAO'nun, çalışmalarını bu şekilde sürdürmesi halinde yılsonuna kadar 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajı yapması bekleniyor.

KONYA'DA PETROL ARAMASI VAR MI?

de şu cümleler kullanılmıştı:

Arar Petrol’e Konya ve Aksaray illerinde yer alan iki saha için birer adet petrol işletme ruhsatı verildi.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, Konya ve Aksaray illerinin Karapınar ve Eskil ilçeleri ile Konya’nın Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde bulunan iki saha için petrol işletme ruhsatı talep etti. Şirketin 9 Aralık 2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne yaptığı müracaata ait evrakları incelenerek Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildi ve milli menfaatler ve Kanun uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Abayrak’ın 25 Nisan 2017 tarihli olurları alındı.

Alınan olurlar sonrasında ise Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ’ye 11 Mart 2016 tarihinden itibaren ve ruhsatların verilişinden itibaren bir yıl içerisinde üretime başlanması aksi halde ruhsatların fesih işlemine tabi tutulması şartıyla sahaların mevcut rezerv durumları ile yatırım ve üretim programları dikkate alınarak ARİ/ARR/K/M31-a1–1 ve ARİ/ARR/K/M31-a2–1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatlarının 5 yıl süre ile verilmesi kararlaştırıldı.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda Şirketin sahalarda yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre işletme ruhsatı için Kanun’da öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verdi.

KONYA SINIRLARINDA PETROL VAR MI?

Konu hakkında yazılann bazı makalelerden derlenen bilgilerden edinilen sonuçlar ise şu şekildedir:

Konya'da Petrol Rezervi İhtimali: Jeolojik Gerçekler Işığında Bir Değerlendirme

Anadolu'nun jeolojik tarihine ve levha tektoniğine bakıldığında, Konya'da petrol rezervi olasılığına dair uzman görüşleri.

Konya, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkarken, bazı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından Konya'da potansiyel petrol rezervlerine yönelik sorular gündeme getiriliyor. Ancak jeoloji uzmanlarına göre, Anadolu'nun oluşum süreci ve levha tektoniği incelendiğinde, Konya'da önemli miktarda petrol rezervi olma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Anadolu'nun jeolojik yapısı, milyonlarca yıl süren doğal süreçler sonucu oluşmuş birçok farklı kara parçasının birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bu süreçte levhaların çarpışması, farklılaşması ve kıvrılması gibi olaylar gerçekleşmiştir. Jeologlar, bu tür jeolojik süreçlerin petrolün oluşumu için gerekli olan özel koşulları sağlamadığını belirtiyorlar. Petrol oluşumu genellikle denizel organizmaların yıllar içinde tortulaşması ve bu tortulların basınç altında karbonhidratlara dönüşmesi sonucu gerçekleşir. Konya bölgesinin jeolojik yapısı ve geçmişi ise denizel ortamların oluşumu için uygun koşulları sağlamamaktadır.

Türkiye'nin petrol rezervleri daha çok ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunmuş durumda. Bu bölgelerde yer alan havzalar, petrol oluşumu için daha elverişli jeolojik koşullara sahip. Jeologlar, Konya'nın jeolojik yapısının bu bakımdan daha az potansiyele sahip olduğunu ifade ediyorlar.

Sonuç olarak, jeoloji uzmanlarına göre Konya'da büyük ölçekli bir petrol rezervinin olma ihtimali oldukça düşüktür. Petrol oluşumu için gerekli jeolojik koşulların bölgede bulunmaması ve Anadolu'nun levha tektoniği süreçlerinin petrol oluşumuna uygun olmaması, bu konudaki umutları sınırlayan faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle, Konya'nın petrol rezervleri konusundaki beklentilerin gerçekçi bir değerlendirme ile ele alınması önem arz ediyor.

Editör: Haber Merkezi