Türkiye'deki yediemin otoparklarında bulunan 700 bin araç, bugün itibarıyla satışa çıktı. Araçların piyasa değerinin yüzde 25 ila 30 altına verilmesi bekleniyor.

Hukuken trafikten men, yanlış park, ödenmemiş ceza, haciz vb. durumlar ile el konulmuş otomobiller devlet tarafından yediemin otoparklarında muhafaza ediliyordu. Uzun yıllardır bekleyen araçlar ile bir nevi çöplüklere dönüşen yediemin otoparklarından beklenen haber, 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile geldi.

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

700-bin-arac-ihalesi

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda ise çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak verilecek.

Tahminen 700 bin olduğu bilinen satış içerisindeki araçlardan en az 200 bini 5 yaş altındaki genç ve yeni sayılabilecek otomobiller. Bu da özellikle dolaşıma girecek olan 200 bin adetlik otomobille birlikte ikinci el rakamlarında düşüş beklentisi anlamına geliyor.

Yediemin Araç Satışları Nereden Yapılacak?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

Sahipleri tarafından alınmayan araçlar, Adalet Bakanlığı’nın UYAP Sistemi üzerinden internet ortamında ihale usulü ile satışa sunulacak. İhalelere katılmak için T.C. vatandaşı olmak ve belirlenen teminat bedelini yatırmak yeterli olmaktadır. Araç satın alınmadığı takdirde ise bu teminatlar geri ödenmektedir. İlk etapta mülkiyet sahibinin aracı teslim alması istenecek. Eğer alınmaz ise haciz koyan alacaklıya bu araçlar sunulacak. Bu noktada araç fiyatı bilirkişi tarafından belirlenebilir veya teklif usulü olabilir.

Editör: Haber Merkezi