GYODER, Yeni Konut Modeli İle Kira Sorununa Çözüm Getiriyor

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), yüksek kira artışlarını engellemek ve konut sorununu çözmek amacıyla yeni bir konut modeli geliştiriyor. GYODER'in önerdiği bu model, konut arzını hızla artırmayı hedefliyor.

Arazaların Kamuya Tahsisi ile Arsa Maliyetleri Düşecek

Modelin temel özelliklerinden biri, devlet tarafından arazilerin gayrimenkul üretecek şirketlere belirli bir süre ile tahsis edilmesidir. Bu şirketler, bu araziler üzerinde inşaat yaparak konutları kiraya verecekler. Ardından, söz konusu süre sona erdiğinde konutlar tekrar devlete devredilecek. Bu uygulama, Avrupa'da "belediye evleri" olarak bilinmekte ve çeşitli Avrupa ülkelerinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Kurumsal ve Kamu-Özel İş Birliği Modeli

Bu modelde, kiralık konutları işleten kurumlar ve kamu-özel sektör iş birliği ile oluşturulan şirketler olacak. Bu şirketler, gayrimenkul sertifikaları ve gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla finansman sağlayabilecekler. Ayrıca, devletin kira fiyatlarını belli bir seviyede tutması planlanmaktadır.

Arsa Değerlerinin Etkisi Azalacak

Yeni konut modeli, inşaat maliyetlerine önemli bir katkı sağlayacak. Şu an inşaat maliyetlerini büyük ölçüde etkileyen arsa maliyetlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Devletin arsaları tahsis etmesi durumunda, daha düşük inşaat maliyetleri ile konutlar piyasaya sunulabilecek. Böylece, konut kiralarının daha erişilebilir olması amaçlanıyor.

Sosyal Denge ve Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Adımlar

Bu modelle inşa edilen konutlar için hanehalkı gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak şekilde kira değerleri belirlenebilir. Ayrıca, ekonomik ömrünü tamamlamış konutlar ve arsaların süre sonunda tekrar devlete devredilmesi, sosyal denge ve ekonomik sürdürülebilirlik için önemli bir adım olarak görülmektedir.

Yüksek kira artışlarına 'dur' demeyi hedefleyen GYODER'in bu yeni konut modeli, 2024 yılında ilk konutların üretilmesiyle hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu model, Türkiye'de konut sorununa yeni bir perspektif getirmeyi amaçlamakta ve kira fiyatlarını daha sürdürülebilir bir seviyeye çekmeyi hedeflemektedir.