Yapılan değişiklikle Zorunlu Deprem Sigortası'nda bir mesken için verilecek azami teminat tutarı 640 bin liradan, 1 milyon 272 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, deprem sonrası hasar gören bir mesken sahibinin, poliçe kapsamındaki teminat tutarının iki katına kadar tazminat alabilmesi mümkün hale geldi.

Prim tutarları da yükseldi

Zorunlu Deprem Sigortası'nda teminat tutarının artırılmasıyla birlikte, prim tutarları da yükseldi. Yeni prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla; 280 TL'den 979 TL'ye, 240 TL'den 869 TL'ye, 180 TL'den 739 TL'ye, 140 TL'den 693 TL'ye, 110 TL'den 521 TL'ye, 90 TL'den 370 TL'ye ve 80 TL'den 252 TL'ye yükseldi.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de arttı

Zorunlu Deprem Sigortası'nda teminat tutarının artırılmasının yanı sıra, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de artırıldı. Betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye yükseltildi.

dask-bedelleri-tablo

Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yaptırılır?

Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye'de bulunan tüm konutlar için zorunlu bir sigortadır. Sigorta yaptırmak için sigorta şirketleri, acenteler veya banka şubelerine başvurmak yeterlidir.

Maksul İflas Edip Konya'daki Mağazasını Kapatıp Gitti Maksul İflas Edip Konya'daki Mağazasını Kapatıp Gitti

Poliçe düzenlemek için gerekli belgeler nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlemek için sigorta ettirenin taşınmaza ilişkin beyanı gerekmektedir. Poliçenin geçerli olabilmesi için taşınmazın brüt yüzölçümü, yapı tipi, adres, hasar durumu ve binaya ilişkin diğer önemli hususların doğru beyan edilmesi önemlidir.

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamındadır?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, belediye sınırları içinde kalan taşınmazlarda yer alan mesken olarak inşa edilmiş binalar ile bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler yer alır.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi süresi ne kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi süresi bir yıldır. Poliçenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.