Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerine yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre, ikinci bir konut satın almayı planlayan bireyler için konut kredisi alımlarında önemli değişiklikler yapıldı. Kararın amacı, konut kredilerindeki riskleri dengelemek ve finansal istikrarı korumak olarak açıklandı.

Yapılan düzenlemeye göre, ikinci bir konut satın alacak bireylerin kullanabileceği kredi tutarı önemli ölçüde düşürüldü. Örnek olarak, 5 milyon TL değerindeki bir ikinci konutun alımında, bu konut için sadece evin değerinin yüzde 22.5'i kadar kredi kullanılabilecek. Böylece, ikinci konut alımlarında kredi kullanımı ciddi bir şekilde kısıtlanmış olacak.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, "Konut Kredilerinde ve Konut Teminatlı Kredilerde Uygulanacak Kredi Değer Oranları" başlıklı kararın, tüketicilerin birden fazla konuta sahip olma durumuna yönelik olduğu belirtildi. Eğer bir birey, kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarından birinin malik olduğu en az bir konuta sahipse, ikinci bir konut alımında kullanabileceği kredi tutarı yüzde 75 oranında azaltılacak.

Aynı düzenleme kapsamında, ikinci konut alımlarında bankaların risk ağırlığı da artırılıyor. Yani, bu tür krediler bankalar için daha yüksek risk taşıyacak. Standart hesaplama yöntemiyle belirlenen risk ağırlığı yerine, ikinci konut alımlarında yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.

Türkiye ekonomisinin 3 hedefi Türkiye ekonomisinin 3 hedefi

Bu düzenlemenin amacı, konut piyasasındaki dengesizlikleri önlemek ve tüketiciler ile bankalar arasındaki riskleri kontrol altında tutmaktır. BDDK, finansal istikrarı koruma amacı güderek bu adımı attığını belirtti.

Kredi Hesaplama Formülü: İkinci konut alacak bireyler için kullanılabilecek kredi tutarı, konut değerinin yüzde 22.5'i olarak belirlenmiştir. Yani, kredi tutarı = Konut Değeri * 0.225 şeklinde hesaplanacaktır. Örneğin, 5 milyon TL değerindeki bir ikinci konut için kullanılabilecek kredi tutarı: 5,000,000 TL * 0.225 = 1,125,000 TL olacaktır.