İş gücü eksikliği çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024 yılında sağlık alanında istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı 27 bin olarak belirlendi. Bu istihdam ile birlikte sağlık hizmetlerinin kapsamı ve erişimi genişletilecek.

27 Bin Sağlık Personeli Dağılımı

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak olan karara göre, istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli sağlık personeli içerisinde dağılım şu şekilde belirlendi:

  • 23 bin 464 Uzman Tabip: Özellikle yataklı tedavi merkezlerinde görev alacak.
  • 3 bin 498 Tabip: Genel sağlık hizmetlerinde destek verecek.
  • 9 Ebe: Doğum öncesi ve sonrası bakım alanında çalışacak.
  • 25 Sağlık Memuru: Sağlık kurumlarında çeşitli birimlerde görev alacak.
  • 2 Hemşire: Hemşirelik hizmetlerinde destek sağlayacak.
  • 1 Sağlık Teknikeri: Teknik alanlarda hizmet verecek.

Bu istihdam edilecek personel sayesinde, özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda ve sağlık hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde eksiklik hissedilen kadrolar güçlendirilecek. Söz konusu atamaların sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırarak vatandaşların daha etkin sağlık hizmeti almasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kararda belirtilen uzman tabiplerin tamamının yataklı tedavi merkezlerinde görev alacak olması, özellikle ciddi sağlık sorunlarının tedavi edildiği alanlarda kaliteli ve uzman desteğinin sağlanmasını hedefliyor.

Yapılan bu istihdam hamlesiyle beraber, sağlık hizmetlerindeki nitelik ve nicelik anlamında önemli bir adım atılarak, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor.