Bugün yayımlanan 32289 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer bölümünde, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve fiyatlandırılması ile ilgili önemli bir kararın duyurusu yapıldı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, uzmanlık dalı muayene ücretlerine ilişkin önemli bir karar almıştır.

Komisyonun aldığı kararla birlikte, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi belirli uzmanlık dallarının muayene ücretlerinde yüzde 50 oranında bir zam yapılması ve bu ücretlerin yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu uzmanlık dallarının, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde" yer aldığı ve bu kapsamda muayene ücretlerinin artırıldığı belirtildi.

Sağlık sektöründeki fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi ve hastalar ile sağlık profesyonelleri arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun bu kararı, sağlık hizmetlerinin maliyet yapısı ve talep koşullarının göz önünde bulundurulmasıyla alındığı ifade edildi. Yapılan yüzde 50 zamın, söz konusu uzmanlık alanlarında hizmet veren sağlık profesyonellerinin çalışma koşullarına ve hizmet kalitesine olası etkileri üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Bu kararın sağlık sektörü ve vatandaşlar üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Uzmanlık dalı muayene ücretlerine yapılan yüzde 50 zamın sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kalitesi üzerindeki etkileri ilerleyen dönemde detaylı bir şekilde analiz edilecektir.