Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yeni adımların planlandığını açıkladı.

Katılım Finans Ekosistemi ve Aile Gençlik Bankası Hazırlıkları Değerlendirildi

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen önümüzdeki döneme yönelik adımların görüşüldüğü belirtildi.

EKK tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda ayrıca fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasına uygun olarak katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek yeni stratejiler ele alındı. Bu stratejiler arasında Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) gibi yatırımcıların finansman imkânlarını artıracak önlemler de bulunuyor.

Türk Lirası Enstrümanlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcılara Cazip Hale Getirilmesi Planlandı

Ayrıca, katılım finans ekosisteminin geliştirilmesi ve sektörü destekleyici mekanizmaların değerlendirilmesi amacıyla Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları ele alındı. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili çalışmalar da Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilerek ilerleme kaydetti.

Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılara daha cazip hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar da EKK toplantısında değerlendirildi.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için atılacak adımların, ekonominin istikrarını ve büyümesini desteklemeyi amaçladığı belirtiliyor.