19 Şubat 2024 tarihi itibariyle, zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm olması amacıyla geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" uygulamaya girdi. Platform, sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşmasını ve teklif vermeyen şirketlerin kolayca tespit edilmesini sağlayacak.

Platform Nasıl İşleyecek?

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından usul ve esasları belirlenen platform, iki aşamalı bir teklif alma süreci içeriyor.

Birinci Faz:

  • Acenteler, halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakika içinde teklif alacak.
  • Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.
  • 10 dakikalık süre içinde teklif alınamaması halinde ikinci faza geçilecek.

İkinci Faz:

  • Acenteler, platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek.
  • Bu fazda da 10 dakika içinde teklif verilecek ve teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.
  • Şirketler tarafından teklif verilmemesi veya verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi, poliçe düzenlemekten kaçınma olarak kabul edilecek.

Platformun Avantajları:

  • Sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşmasını sağlayacak.
  • Teklif vermeyen şirketlerin tespitini kolaylaştıracak.
  • Acentelerin işini kolaylaştıracak.
  • Sigortacılık sektörünün şeffaflığını ve verimliliğini artıracak.
Editör: Haber Merkezi